Portfolio

OrléoN vertegenwoordigt een rijke onderzoekservaring (zie bijvoorbeeld de lijst met publicaties en presentaties) op het gebied van kwalitatief interpretatief onderzoek. OrléoN verzorgt niet alleen uw onderzoek, maar begeleidt ook (teams) in onderzoek en ontwikkelt instrumenten op maat.

Enkele van uw voorgangers:

 • Individuele opdrachtgevers voor ondersteuning bij het voorbereiden van hun academische promotie (zie ook [campus]OrléoN)
 • Stichting Eigentijdse Verbindingen: onderzoek naar het netwerkprogramma in verband met Jongeren in Utrecht en Gelderland
 • Stichting Eigentijdse Verbindingen: onderzoek naar de gemeentelijke netwerkstrategie: hoe ontwerpt en speelt een gemeente de nieuwe regierol?
 • Meet my Street: narratief/netwerkonderzoek naar de vraag hoe bedrijven en maatschappelijke dienstverleners samen met kunst en nieuwe media de maatschappelijke kansen voor jongeren kunnen vergroten
 • WonenBreburg: begeleiden van woonconsulenten bij hun eigen narratieve onderzoek in twee wijken in Breda
 • Toegpaste Psychologie (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): onderzoek naar de markt voor toegepast psychologen (stagiaires en afgestudeerden)
 • Stichting Europees Cultureel Erfgoed: narratief onderzoek naar het immateriële erfgoed van Europa
 • Pact op Zuid: narratief onderzoek naar de Rotterdamse wijk Feijenoord ten behoeve van het bouwen van microstructuren (in samenwerking met Urbancore); het eindrapport is te downloaden vanaf de website van Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en meer informatie vindt u in op de website van KEI Kenniscentrum Stedelijke Vernieuwing
 • Meet my Street: onderzoek naar de effecten van Meet my Street op zowel de omgang tussen jongeren en hun omgeving als de netwerkvorming tussen samenwerkende organisaties
 • RMNO: ontwerp van het congres Towards Knowledge Democracy als leeromgeving
 • Huis voor de Democratie: als programmaleider Beelden in vele culturen sturing geven aan projecten zoals 'Maximum Tolerance Zone' en het 'Virtueel Protestmuseum'
 • Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen): ontwikkeling van een instrument voor narratief onderzoek in een gebiedsgebonden aanpak voor wijkontwikkeling (vraagpatronen voor wonen, welzijn en zorg) en ondersteuning aan de leden van de kenniskring bij het ontwikkelen van hun onderzoeksvaardigheden
 • HAN Smart Business Center, haalbaarheidsonderzoek digitale leeromgeving in de zorg
 • Mansholt Graduate School of Social Sciences en CERES Research School: PhD course Theories and Tools of Narrative Inquiry
 • Lectoraat Arbeid & Gezondheid: intensieve individuele begeleiding en workshop Fourth Generation Evaluation
 • Open Universiteit: schrijven van teksten over onderwijs voor een wiki
 • Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO): publicatie over kennisgemeenschappen
 • Stichting JANUS: ontwikkelen van een geluksindex voor wijken in het kader van De Betere Buurt Biotoop
 • Stichting Toekomstbeeld der Techniek: schrijven en redigeren van toekomstscenario's over infrastructuur; deze publicatie is te bestellen via HubHolland.eu
 • Wageningen Universiteit en Researchcentrum: workshop Linguïstische analyse
 • Interconfessioneel Hofstadcollege: workshop Verhalen schrijven
 • Lectoraat Pedagogiek van de beroepsvorming van de Haagse Hogeschool: senior onderzoeker ter ondersteuning van de actieonderzoekers in de kenniskring
 • Horizonscan: eindredactie van essaybundel met toekomstverkenningen
 • Stichting Kennisontwikkeling / Kennisoverdracht Bodem (SKB): leergeschiedenissen van complexe samenwerkingsverbanden rond bodemsanering; de leergeschiedenissen over het Bolwerk te Gouda en over Polder Stededijk zijn te bestellen via de website van SKB
 • Lucas Academie: persoonlijke leergeschiedenissen rond het ontstaan van een cursus
 • Innovatieportret ROC Midden Nederland, een studie naar de geschiedenis van leren en innoveren in opdracht van Cinop
 • Via Nova Academy: De taal van sociaal rendement, een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het discours rond Mens Mens Mens, een methode voor duurzame armoedebestrijding in Zeeland
 • Lerende Regio Arnhem: Patronen in loopbanen herkennen en ruimte creëren, een oefening in luisteren naar leerlingen in gesprekken over hun loopbaankeuzes
 • Stichting Het Hoofdkwartier: een feitengalerij voor de gemeente Arnhem ter illustratie van de Visienota 2015
 • Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek: Gekrulde ruimte, een literaire kritiek naar ruimtelijke beleving (dit rapport is te bestellen via de website van RMNO)
 • BVE-Raad: Metopia-RoC's, een leergeschiedenis naar de invoering van loopbaanleren bij drie Regionale Opleidingscentra
 • Hogeschool Arnhem-Nijmegen: workshops en coaching ter ondersteuning van onderzoek naar De kwaliteit van studieloopbaanbegeleiding (dit rapport is te bestellen via www.hanovatie.nl)
 • Stichting Stedenband Nijmegen-Masaya: Maat van Masaya, een grootscheepse publiciteitscampagne rond ontwikkelingssamenwerking met Nicaragua, onder andere in de vorm van een handelsmissie
 • PvdA Gelderland: voorbereiding en uitvoering expertmeeting over dak- en thuislozen en over jeugdzorg

OrléoN publiceert regelmatig, verzorgt lezingen, columns, dagvoorzitterschap en workshops voor congressen en is gespreksparter in debatten.

Daarnaast participeert OrléoN als mede-initiator en/of als partner in onderzoeksprojecten als:

 • De Taal van de Wijk: narratief onderzoek met bewoners naar hun woonplezier en het samen met hen en andere stakeholders bouwen van microstructuren
 • De menselijke maat en het landschapsmandaat: een onderzoeksprogramma naar de sociaal-culturele dimensie van vakmanschap in technische beroepen vanuit de groeiende noodzaak tot multi- en transdisciplinaire samenwerking
 • vrijplaatsen
 • 4D onderzoek op basis van netwerkprincipes: een nieuwe methode van associatief onderzoek voor mensen die in beelden denken en/of creativiteit in onderzoek willen toelaten
 • de HBO-onderzoeksruimte: hoe ontstaat een onderzoekstraditie op instellingen voor hoger onderwijs?
 • In gesprek over organiseren, een project van het NVOA; u kunt de DVD met onderzoeksresultaten bestellen door 14,95 over te maken op rekeningnummer 93.13.52.568 van Uitgeverij De Arend te Kortenhoef onder vermelding van 'in gesprek over organiseren' en een postadres voor verzending

Tot slot wordt de expertise van OrléoN gevraagd voor commentaren op manuscripten, zoals

 

Indien u ook opdrachtgever van OrléoN wilt worden, dan kunt u contact opnemen voor meer informatie of een persoonlijk gesprek.

Floor Basten
Netwerkimpuls
Wikipedia
Chris de Laat
Floor Basten
Imaginary Museum
© Copyright 2009 OroN | KvK: 09191884 | Design: Squadra Digital | Implementatie: Aedifex