Vrijplaatsen

In de historische betekenis zijn vrijplaatsen plekken waar men vrij was van gerechtelijke vervolging. In de actuele betekenis staan ze steeds meer voor vrijwaring van vooral sociale conformeringsdruk. Vrijplaatsen zijn daarmee ontmoetingsplekken geworden voor gelijkgestemden in al hun diversiteit, plekken waar eigen sociale normen heersen en waar gebracht en gehaald wordt. De zorg voor de interne cohesie is groter dan de behoefte om de externe druk te weerstaan. De buitenwereld wordt tijdelijk tussen haakjes gezet. Daardoor zijn vrijplaatsen plekken om letterlijk vrij te denken.

Geïnspireerd door dit fenomeen worden vrijplaatsen voor uiteenlopende doelgroepen georganiseerd. Uit ontmoetingen met professionals in diverse sectoren blijkt een grote behoefte te bestaan om met elkaar in gesprek te gaan over het eigen beroepsdomein en de samenhang met andere maatschappelijke sectoren. De interne cohesie ontstaat door een onderwerp centraal te stellen en daarover vanuit verschillende perspectieven het licht te laten schijnen. De vrijplaats is daarmee een inspiratierijke leeromgeving.

Belangstelling voor deelname aan een vrijplaats? Bekijk de buitenkant, stap naar binnen, en meldt u aan voor een kennismaking op 13 of 27 september van 15.00 tot 17.30 uur.

In het essay Vrijplaatsen - 'hangplekken voor vrije gedachten' van de hand van Julien Haffmans leest u meer over de vrijplaatsen (ook verschenen in Filosofie in Bedrijf, jaargang 17, nr. 2 (2006). Julien heeft ook een hoofdstuk gepubliceerd in het Themanummer Intervenïeren en veranderen van M&O. Haar bijdrage Vrijgeleiden als interventiemethode. Leiderschap van niks, en het lijkt nergens op gaat over witte interventies. Haar website www.vrijplaatsen.nl biedt een overzicht van verschillende verschijningsvormen van vrijplaatsen.

In de bibliografie vindt u een overzicht van de auteurs die ons bij het nadenken over en realiseren van vrijplaatsen ter inspiratie dienen.

Op onregelmatige basis verschijnen er nieuwsbrieven over de ontwikkelingen rond vrijplaatsen. Na verschijning van het nulnummer is de nieuwsbrief over vrijplaatsen al snel omgedoopt tot Vrijbrief. Inmiddels zijn Vrijbrieven geschreven over de volgende onderwerpen:

Indien u belangstelling hebt voor een e-bonnement, dan kunt u een e-mail sturen om kenbaar te maken dat u op de mailinglist wilt staan.

Floor Basten
Netwerkimpuls
Wikipedia
Chris de Laat
Floor Basten
Imaginary Museum
© Copyright 2009 OroN | KvK: 09191884 | Design: Squadra Digital | Implementatie: Aedifex