Literaire kritiek

Literaire kritiek is de analyse van teksten, bijvoorbeeld uit diepte-interviews, documenten en dagboeken, op hun beelden en metaforen. Wat zeggen deze beelden en metaforen over de mensen die ze gebruiken en de wijze waarop ze hun omgeving ervaren? Op welke manier verwijzen mensen naar hun wereld en specifieke elementen daarin die ze van belang achten?

OrléoN heeft verschillende analyses gemaakt met behulp van literaire kritiek, zoals:

  • Gekrulde ruimte: een onderzoek naar de taal van ruimtelijke beleving in opdracht van de Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek; dit rapport kost € 50,= en is te bestellen via de website van RMNO
  • De taal van sociaal rendement: een onderzoek naar de ontwikkeling van een nieuw discours voor armoedebestrijding in opdracht van Via Nova Academy; dit rapport is op te vragen bij OrléoN

Indien u zelf wilt kennismaken met deze fascinerende methode om meer informatie uit uw onderzoeksmateriaal te halen, dan ontwikkelt OrléoN graag in overleg met u een cursus literaire kritiek op maat.

Deze methode is goed te combineren met de leergeschiedenis, wanneer de tekst uit de rechterkolom geanalyseerd wordt op de woordkeuze en de beelden die daardoor ontstaan. Ook een combinatie met discoursanalyse is zeer wel denkbaar.

Literaire kritiek is uitstekend in te zetten binnen en tussen organisaties en sectoren. Hoe meer mensen erbij betrokken zijn, hoe uitgebreider het beeld is van de ervaringswereld die zij schetsen.

Floor Basten
Netwerkimpuls
Wikipedia
Chris de Laat
Floor Basten
Imaginary Museum
© Copyright 2009 OroN | KvK: 09191884 | Design: Squadra Digital | Implementatie: Aedifex