Leergeschiedenis

Een leergeschiedenis is het verslag van een organisatie in ontwikkeling. Kenmerkend ervan is de lay-out in kolommen. In de rechterkolom staat een compilatie van het verhaal van de organisatie, gebaseerd op diepte-interviews en documenten. In de linkerkolom staan vragen, opmerkingen en interpretaties van de leergeschiedkundige(n). Het aldus ontstane document is een discussiestuk voor de organisatie, die feedback geeft op de linker- en rechterkolommen. Na een voldoende aantal feedbackrondes is de leergeschiedenis input voor verdere acties om het leren binnen organisaties te bevorderen.

OrléoN heeft meerdere leergeschiedenissen geschreven, zoals:

  • Leergeschiedenis Polder Stededijk: een reconstructie van een succesvolle multidisciplinaire oplossing voor de ontwikkeling van een natuurgebied met een stortplaats, een uitgave van Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem, te bestellen via SKB
  • Leergeschiedenis Het Bolwerk Gouda: een verslag van de samenwerking tussen bewoners en gemeente voor de bestemming van een voormalig gasfabrieksterrein, een uitgave van Stichting Kennisontwikkeling Kennisoverdracht Bodem, te bestellen via SKB
  • Innovatieportret Unit Techniek & Innovatie ROC Midden Nederland: een studie naar de geschiedenis en resultaten van vijf jaar leren en innoveren op de werkvloer; in opdracht van CINOP
  • Metopia-ROC's: het verhaal over de invoering van loopbaanleren binnen drie Regionale Opleidingscentra; in opdracht van de BVE-Raad

U kunt de dataverzameling en het invullen van de linkerkolom geheel aan OrléoN overlaten, maar deze onderzoeksmethode leent zich ook uitstekend voor een training, waarbij OrléoN een team leergeschiedkundigen uit uw eigen organisatie begeleidt. Het is ook mogelijk onder begeleiding van OrléoN een persoonlijke leergeschiedenis te schrijven.

De leergeschiedenis is als instrument prima te gebruiken binnen organisaties en sectoren. Een uitbreiding met literaire kritiek en discoursanalyse maakt de leergeschiedenis nog betekenisvoller.

Floor Basten
Netwerkimpuls
Wikipedia
Chris de Laat
Floor Basten
Imaginary Museum
© Copyright 2009 OroN | KvK: 09191884 | Design: Squadra Digital | Implementatie: Aedifex