Dienstverlening

OrléoN is een onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in narratief onderzoek. Dat betekent dat betekenisverlening door mensen centraal staat. De methoden en technieken vormen de rode draad en kunnen daardoor in uiteenlopende omgevingen toegepast worden, zoals onderwijs, de zorg, ruimtelijke ontwikkeling, marktonderzoek, de overheid, et cetera. De instrumenten, zoals bijvoorbeeld de leergeschiedenis, literaire kritiek en discoursanalyse worden toegepast op diepte-interviews, dagboeken en andere bronnen.

U kunt OrléoN benaderen voor het uitvoeren van dit type onderzoek, maar OrléoN begeleidt ook (teams) in narratief onderzoek via [campus]OrléoN. U leert dan zelf de onderzoeksvraag te formuleren en de data te verzamelen, te analyseren en te interpreteren. Tenslotte ontwikkelt OrléoN voor u instrumenten op maat.

OrléoN werkt daarnaast ook samen met verschillende partners. Voorbeelden daarvan zijn de vrijplaats en de programma's Taal van de Wijk, waarin narratieve analyses van verhalen van wijkbewoners centraal staan, alsmede hun logica en het daarop voortbouwen met microstructuren; De HBO-onderzoeksruimte, waarin bijgedragen wordt aan het ontstaan van een onderzoekstraditie in het HBO; en De menselijke maat en het landschapsmandaat, waarin sociaal-culturele dimensies van vakmanschap in technische beroepen centraal staat.

U kunt bij OrléoN terecht voor grootschalige onderzoeksprojecten, maar ook voor kleinschalige projecten als informatieavonden en expert meetings. In het Portfolio leest u wie u voorgingen.

Floor Basten
Netwerkimpuls
Wikipedia
Chris de Laat
Floor Basten
Imaginary Museum
© Copyright 2009 OroN | KvK: 09191884 | Design: Squadra Digital | Implementatie: Aedifex